pátek 23. července 2010

FWS 2010: 3G Femtobuňky nebo WiFi?


Poradenská firma Intellinet na nedávné konferenci Femtocell World Summit zveřejnila svou analýzu, porovnávající ekonomické a technické výhody a nevýhody 3G femtobuněk vůči běžným WiFi sítím. Femtobuňka.cz již zveřejnila stručné srovnání femtobuněk a WiFi (zde), na které můžeme díky novým poznatkům navázat, aniž bychom se opakovali.


Z hlediska pořizovacích (investičních) i provozních nákladů na straně operátora je podpora femtobuněk i domácích WiFi sítí zhruba 4x až 7x levnější než odpovídající makrosíť 3G základnových stanic (BTS). Naopak, mezi femtobuňkami a WiFi nedochází k velkému rozdílu v nákladech na pořízení a provoz - náklady mobilní internetové konektivity jsou zde srovnatelné. Narozdíl od volnopásmových WiFi sítí, femtobuňky pracují na licencovaných frekvencích mobilních operátorů a ti tak získávají přidanou hodnotu z titulu udržení si kontroly nad přidělováním jednotlivých frekvencí femtobuňkám. Mohou tak lépe zajistit kvalitu signálu a minimalizovat riziko interferencí.

Na druhou stranu, přestože femtobuňky urazily dlouhou cestu, stojí nyní na novém rozcestí. Zatímco technické problémy jsou většinou vyřešeny, nyní je třeba soustředit se na skutečné (nikoliv předpokládané) potřeby zákazníků - operátorů i uživatelů. Odvedení datového provozu generovaného tzv. chytrými telefony z makrosítě BTS na pevné linky prostřednictvím femtobuněk se nyní jeví jako přínosnější a potřebnější, než prosté zlepšení pokrytí mobilním signálem v obtížně dostupných místech.

Britská agentura pro výzkum trhu Coleman Parkes Research provedla a na FWS 2010 prezentovala na objednávku Femto Forum šetření mezi 1.100 respondenty, zaměřené právě na otázky spojené s femtobuňkami. Po všem technickém a ekonomickém srovnávání výhod a nevýhod WiFi sítí vůči 3G femtobuňkám se ukázalo, že právě mobilní uživatelé, kteří v současné době používají WiFi sítě mají největší zájem o femtobuňky. Pravděpodobně proto, že se v této technické oblasti orientují více než “běžní” uživatelé mobilních telefonů.


Z výzkumu dále vyplynulo, že kvalita pokrytí mobilním signálem přestavuje nejdůležitější (deklarovaný) aspekt při vnímání spokojenosti se službami operátora. 44% procent respondentů z oblastí se špatným pokrytím uvedlo, že by zůstali u svého současného operátora, pokud jim poskytne femtobuňku. Zároveň, 35% všech domácnosti by při získání femtobuňky převedlo všechny své mobilní telefony k jednomu operátorovi.


Zdroj: ThinkFemtocell.com

Žádné komentáře:

Okomentovat