čtvrtek 6. května 2010

Co přinesla letošní konference BaseStation


Ve dnech 19. až 21. dubna proběhl pod patronací Arven Events letošní ročník BaseStation konference, pod názvem Next Generation Networks & Basestations 2010. Program konference a seznam vystupujících je zde. Na webových stránkách společnosti Arven je k dispozici také souhrn hlavních témat a závěrů konference: zde.


Femtobuňkový seminář

Součástí konference byl femtobuňkový seminář, který vedl Chris Cox ze společnosti ip.access. Z Coxova semináře o technickém vývoji, novinkách a netechnických zajímavostech femtobuňkového trhu můžeme vybrat například tyto body:
  • Některé státy požadují relativně vysoké administrativní poplatky za každou instalovanou základnovou stanici. Takový poplatek sice nehraje významnou roli při instalaci velmi drahého vysílače venkovní makrosítě (BTS). Bez změny příslušných předpisů však takové poplatky znemožní operátorům zavádět femtobuňky pro domácí využití.

  • V Ruské federaci je pro každou provozovanou BTS nutné nejprve podat samostatnou žádost o povolení k instalaci. Telekomunikační úřad takovou žádost vyřizuje zhruba tři měsíce (pak následují stavební a další povolení). Nedávno však došlo k pozitivnímu posunu a předpisy se změnily: u femtobuněk nebude nutné podávat individuální žádosti na telekomunikační úřad.

  • V některých státech může zavádění femtobuňkových služeb brzdit i nedostatečná kapacita uplink přenosu v ADSL sítí. Pomalejší uplink obvykle nebrání instalaci a provozu femtobuňky, ale významně snižuje možnost současného odbavování více mobilních hovorů či datových relací přes femtobuňku.

  • Některé prototypy i první komerční verze femtobuněk nadměrně zatěžovaly sítě operátorů tzv. signalizačních provozem a mimo jiné tím snižovaly faktickou přenosovou kapacitu pro hlas a zejména pro datové služby. Podle Chrise Coxe byly tyto počáteční potíže již vyřešeny.

Seminář o sdílení vysílačů pro sítě LTE
Na základě průběžných výsledků z testovacích provozů LTE sítí hovořil David Haszeldine ze společnosti T-Mobile International o ekonomice provozování samostatných (nesdílených) LTE sítí. Podle Haszeldina mohou operátoři ušetřit zhruba 26% nákladů na provoz LTE sítí, pokud přistoupí ke sdílení své infrastruktury (vysílačů) s dalšími operátory.

Budoucnost mobilních datových sítí
Seminář o nákladech a financování provozu mobilních sítí probíhal celkem živě. Debata se soustředila otázky kapacity sítě a zákaznických plateb za přenesená data. Po letech kdy kapacita datové sítě nebyla ani zdaleka využívána, nyní přicházíme do období kdy hrozí naopak nedostatek kapacity a zahlcení mobilních datových sítí. Z dostupných údajů lze určit i "špičku" mobilních datových přenosů, která nastává okolo deváté hodiny večerní (21 h). Velký nárůst datového provozu mají na svědomí chytré telefony, například iPhone. Kapacitu datových sítí však masivně spotřebovávají i datové karty pro mobilní internet do notebooků (viz například nabídka USB a PCMCIA karet od T-Mobile.cz)

Příští velkou akcí pořádanou společností Arven Events bude femtobuňková konference Femtocells World Summit 2010, která se uskuteční v termínu od 22. do 24. června v Londýně.

Žádné komentáře:

Okomentovat