čtvrtek 29. dubna 2010

Kde femtobuňka nepomůže


Narozdíl od Evropy, Japonska a dalších zemí, jsou v USA všechny femtobuňky vybaveny GPS modulem pro zjištění geografické polohy (místa provozování) femtobuňky. Tuto skutečnost a její důsledky nyní blíže rozbereme.

Výhody a nevýhody femtobuněk vybavených GPS modulem
V USA používají femtobuňky tři mobilní operátoři: AT&T, Sprint a Verizon. Každá provozovaná femtobuňka přitom obsahuje GPS. Modul GPS (obvykle vestavěný) plní následující funkce:
  • Synchronizace femtobuňky se zdrojem časového signálu. Tato synchronizace je nutná pro přepojení (handover) aktivního hovoru z femtobuňky na venkovní BTS. Časová synchronizace je nezbytná pro provoz sítě CDMA (Verizon a Sprint), ostatní typy mobilních sítí tuto formu synchronizace nevyžadují.

  • Poskytuje přesnou informaci o poloze volajícího při odbavování tísňových volání.

  • Mobilním operátor může určit, zda je femtobuňka umístěna ve schválené oblasti, kde má přidělenu licenci na provozování mobilní sítě: GPS modul tedy pomáhá učit, zda může femtobuňka fungovat a na jaké frekvenci.
Aby tedy mohla femtobuňka v USA fungovat, musí mít příjem signálu GPS. Dostupnost signálu obvykle nepředstavuje velký problém - a to ani uvnitř budov. GPS přijímače dodávané spolu s femtobuňkami bývají dostatečně citlivé, případně je možné silnější signál získat umístěním přístroje u okna nebo přidáním kabelové antény. Mohou však nastat i případy, kdy právě kvůli nedostupnosti GPS signálu femtobuňka nebude fungovat.

V Evropě jsou místo GPS modulů používány k určení pozice femtobuňky jiné postupy: kontrola přítomnosti signálu (i slabého) od venkovních základnových stanic (BTS) v daném místě, kontrola podle místa připojení femtobuňky k internetu na základě IP adresy, atd.


Takže, kde ani femtobuňka nepomůže?
Ponechme stranou zřejmou situaci kdy např. v České republice žádný z mobilních operátorů femtobuňky nenabízí ani oficiálně neprovozuje (testovací provoz femtobuněk u nás proběhl v režii O2 na přelomu let 2008 a 2009).

V USA určité procento potenciálních zájemců o femtobuňky naráží na problém nedostupnosti signálu GPS. Tato situace se netýká domácího užití femtobuněk, protože i v suterénních bytech a vnitroblocích mají byty vlastní okna a signál GPS tak lze přijímat v dostatečné kvalitě. Do problémů se dostávají někteří tzv. firemní zákazníci: typickým příkladem jsou laboratoře a jiná pracoviště v podzemních patrech velkých budov jako jsou nemocnice, výzkumná a vědecká pracoviště, apod. V takových prostorách je pokrytí signálem z venkovní makrosítě BTS prakticky nemožné. Zároveň ale platí, že pokud nelze zajistit signál GPS (kabelem připojenou "venkovní" anténou), pak nebudou femtobuňky fungovat. Potíže nastávají zejména u starších budov, které nebyly projektovány a stavěny s ohledem na možné budoucí zásahy do rozvodů počítačových sítí (slaboproudé infrastruktury obecně).

Na závěr však musím ještě jednou zdůraznit, že v Evropě používané standardy nevyžadují signál GPS k provozu femtobuněk a v tomto směru femtobuňky lze provozovat na všech místech, kde je přístup k vysokorychlostnímu internetu.

Žádné komentáře:

Okomentovat