pátek 12. března 2010

Mobilní telefony: přehled vývoje v USA


Server ThinkFemtocell.com nedávno přinesl zajímavý souhrn informací o vývoji mobilního trhu v USA za posledních 15 let (zde). Informace o vývoji mobilního trhu v USA jsou pro nás důležité: Z hlediska tržeb představují USA asi 15% celosvětového odvětví mobilních služeb a zároveň údaje o vývoji amerického trhu přinášejí zajímavé srovnání i při pohledu do domácího prostředí.

Tabulka: Vývoj mobilního trhu v USA: 5/1995 - 6/2009

(klepnutím na tabulku zobrazíte lépe čitelný text ve vyšším rozlišení)

Poučení z mobilního vývoje v USA v letech 1995 až 2009
  1. Mobilní odvětví v USA má za sebou období rychlého růstu. Tržby se v období 1995-2009 zvýšily zhruba 10x, z toho v období 2005-2009 došlo k růstu o 50%. Většina analytiků očekává další růst mobilního trhu, ovšem tempo růstu bude pozvolnější, protože vysoké saturace (89%) již bylo dosaženo. Přirozeně, i v USA lze dospět k saturaci přes 100%, stejně jako je tomu v ČR a v dalších 30 zemích světa. (Saturace přes 100% znamená, že existuje více aktivních mobilních telefonů a mobilních modemů než jaký je počet obyvatel.) Každopádně, mobilní trh v USA již po tzv. S-křivce vystoupal docela vysoko. Mobilní trh v České republice je velmi saturovaný (více než 100%) a v této specifické disciplíně jsme dokonce ameriku o několik let předběhli.

  2. Počet uživatelů na jednu základnovou stanici (tj. poměr mezi počtem uživatelů mobilních zařízení a počtem BTS) zůstal za posledních 10 let relativně stabilní: V USA jde o 1.000 až 1.100 uživatelů na jednu BTS. Pro srovnání: v České republice je podle serveru GSMweb.cz přibližně 38.000 stanic BTS, což při naší saturaci 130% znamená asi 342 uživatelů na každou BTS. Tedy, v ČR jsou cca 3 BTS na 1.100 mobilních telefonů, zatímco v USA je to jen jedna BTS. Tento rozdíl lze částečně připsat odlišným mobilním standardům a zejména vlastnostem používaných frekvcencí (podotýkám, že údaje za USA i za ČR jsou sečteny napříč všemi operátory, tj. u obou zemí srovnáváme celkový poměr všech uživatelů vůči všem BTS).

Technické provozní náklady mobilních operátorů na provoz celulární makrosítě jsou vysoké (spotřeba el. energie, opravy a údržba jednotlivých BTS, atd). Proto není divu, že se operátoři nehrnou do rychlého rozšířování 3G sítí (o 4G/LTE ani nemluvě): BTS-ky pro 3G pracují na vyšších frekvencích než 2G GSM a mají kratší dosah. Pro kvalitní pokrytí signálem 3G bychom tedy museli počet základnových stanic dále zvyšovat. Přitom cena 3G BTS je podstatně vyšší. Celoplošné pokrytí 3G signálem z makrosítě BTS (tak jako je tomu u 2G GSM) je pro operátory ekonomicky neúnosné.

Rozpor mezi uživatelskou poptávkou po kvalitním 3G pokrytí a investičními nároky na makrosíť pro takovou službu pak vede mobilní operátory po celém světe k zavádění femtobuněk. Na tomto webu se již téměř rok zabýváme právě femtobuňkami, jejich technickými vlastnostmi, přínosem pro uživatele a ekonomikou provozu. Doufejme, že po Velké Británii a Francii dojde řada i na nás, ačkoliv nejbližší komerční spuštění femtobuněk zřejmě proběhne v Německu (viz článek zde).

Žádné komentáře:

Okomentovat