úterý 15. září 2009

Máte zájem o femtobuňku?
Společnost Hay Systems Ltd (HSL), kterou jsme představili v jednom z minulých článků, přišla se zajímavým marketingovým nápadem: Na webové stránce FemtoNow.com se může každý zájemce o femtobuňku zaregistrovat pomocí připraveného formuláře. Registrace je určena pro všechny uživatele mobilních telefonů, kteří mají problémy s pokrytím a kvalitou mobilního signálu uvnitř budov - svých domovů nebo kanceláří.

Zájemci o registraci vyplňují tyto údaje: Číslo mobilního telefonu, emailová adresa, stát, mobilní operátor. Shromážděná data od zájemců z celého světa budou využita při jednáních s jednotlivými mobilními operátory, na které se HSL (podle míry zájmu v dané zemi a od uživatelů konkrétního mobilního operátora) obrátí se svou nabídkou takzvaných "Managed Service for Zero-CAPEX Femtocell Deployments" (tj.: "Zavedení a správa femtobuňkových služeb při nulových investičních nákladech" - myšleny jsou ivestiční náklady na straně mobilního operátora).

Narozdíl od většiny ostatních výrobců femtobuněk, HSL sází na nabídku 2G přístrojů. Tento přístup má celou řadu výhod (například lze tuto femtobuňku využívat i se staršími typy mobilních telefonů), ale přináší i určitá omezení (nižší rychlost datových přenosů). Zasvěcené zhodnocení nabízené femtobuňky HSL 2.75G (a související nabídky pro mobilní operátory na implementaci a správu femtobuňkové sítě HSL) přinesl například server ThinkFemtocell zde.

Nápad společnosti HSL na zmapování poptávky po femtobuňkách je mi sympatický a chválím jej - jako ostatně většinu aktivit vedoucích k zavedení femtobuněk na světový i domácí trh mobilní komunikace. Obávám se však, že praktický dopad webových stránek FemtoNow.com zůstane hodně daleko za původními očekáváními společnosti HSL.

Žádné komentáře:

Okomentovat