středa 29. července 2009

Lze femtobuňku vozit na chalupu?


Location lock, neboli uzamčené nastavení polohy femtobuňky je pro operátory velmi důležitou součástí poskytované služby (provozu femtobuněk). Uzamčení polohy zajistí, aby uživatelé nemohli změnit umístění femtobuňky bez předchozího ohlášení, resp. bez souhlasu operátora. Důvody pro tuto praxi můžeme shrnout do tří základních okruhů:

Tísňová volání
Hovory na tísňové linky jsou odbavovány podle teritoriálního principu, tj. spojovány na nejbližší operační středisko či krajské telefonické centrum tísňových volání. Zároveň tísňové volání automaticky "nahlásí" polohu volajícího a další údaje, které jsou operátorům tísňových linek zobrazovány na digitálních mapách a mohou být konfrontovány s ohlášenou mimořádnou událostí. Při neoprávněném přesunu femtobuňky by tedy docházelo k přepojení na nesprávné tísňové centrum, což by vedlo k časovým prodlevám při přepojování, event. ke znemožnění zásahu, pokud by sám volající nedokázal správně udat skutečnou polohu.

Správné využívání přiděleného spektra
Femtobuňky (mobilní vysílání obecně) pracují v licencovaných vysílacích pásmech, přidělených v daném místě (státu) konkrétnímu operátorovi. Je nezbytné, aby femtobuňka pracovala na správné frekvenci, která je nejvhodnější pro oblast jejího umístění. Zároveň je potřeba zajistit deaktivaci femtobuňky při jejím přesunu mimo "licencovanou" oblast - zejména do zahraničí, tak aby nedocházelo k nelegálnímu vysílání na licencovaných frekvencích v zahraničí (o rušení signálu jiných operátorů ani nemluvě).

Komerční důvody

Operátoři se mohou rozhodnout, že za souhlas se změnou umístění femtobuňky (uživatel se přestěhuje) budou požadovat zpracovací poplatky, event. jinou formu jednorázové platby.

Jakým způsobem je uzamčení polohy prováděno?

IP adresa
Femtobuňky do sítě operátora přistupují pomocí širokopásmového internetového připojení, takže je možné každé femtobuňce přiřadit statickou IP adresu (resp. IP adrese přiřadit adresu domu/bytu, kde je femtobuňka umístěna). Většina domácích uživatelů má však tzv. dynamickou IPv4 adresu, což omezuje tento způsob identifikace na "oblast" podle nastavení sítě u poskytovatele připojení.

Kontrola pomocí signálů veřejných 2G a 3G základnových stanic (BTS) v okolí
Femtobuňky jsou schopné detekovat okolní BTS. Zejména 2G signály (s nižší frekvencí) snadněji pronikají i do vnitřních prostor a femtobuňky si mohou zapamatovat identifikační čísla jednotlivých BTS a kontrolovat jejich přítomnost.

GPS
V USA jde o často používaný způsob zamykání polohy CDMA femtobuněk. Tento způsob ochrany má ovšem několik nevýhod: Instalace čipu GPS zbytečně zvyšuje cenu femtobuňky. Vzhledem k vlastnostem GPS signálu je nutné umísťovat femtobuňky do bezprostřední blízkosti oken, resp. instalovat dodatečnou anténu pro signál GPS.

Žádné komentáře:

Okomentovat