sobota 6. června 2009

Jak femtobuňky fungují?


Nastavení a spuštění femtobuňky

Postup instalace a spuštění přístroje můžeme přirovnat k DSL modemům, vybaveným WiFi. Instalace femtobuněk je automatizovaná, tj. přístroje samy vyhodnotí úroveň mobilního signálu veřejných vysílačů ve svém okolí a zvolí vhodné nastavení (frekvenci a sílu vlastního signálu), tak aby nedocházelo k nežádoucím interferencím. Po úvodním nastavení a spuštění femtobuněk je jejich provoz také bezzásahový a ani na mobilních telefonech nemusíme po příchodu domů nic přepínat.

Důležitým momentem při instalaci femtobuňky je však volba mobilních čísel, kterým umožníme „naši“ femtobuňku používat. Toto nastavení se provádí zadáním seznamu povolených telefonních čísel (tzv. white-list). Alternativně mohou být femtobuňky nastaveny tak, aby je mohl k telefonování využít každý kdo je v dosahu vysílače (např. v restauraci).

Telefonování přes otevřené femtobuňky nejde „na účet“ dané femtobuňky. Je-li přes femtobuňku uskutečněn hovor, i mezinárodní, je tento hovor standardně fakturován na účet přiřazený k mobilnímu číslu volající osoby. Při rozhodování o volbě soukromého či veřejného nastavení hraje roli spíše kapacita a cena DSL připojení, (event. různé formy FUP poskytovatele připojení) která se může výrazně lišit podle zvoleného typu provozu femtobuněk. Na druhou stranu, operátoři budou mít zájem na instalaci otevřených femtobuněk a mohou nabízet příslušné „balíčky“.

Používání femtobuněk

Je-li mobilní telefon v dosahu své domácí femtobuňky, nebo v dosahu veřejné femtobuňky příslušného mobilního operátora, pak se přístroje navzájem automaticky detekují a mobilní přístroj do sítě přistupuje pomocí femtobuňky, která je automaticky preferována před veřejnými (venkovními) základnovými stanicemi - BTS. Domácí femtobuňka obvykle zvládne čryři až šest mobilních hovrů či datových přenosů současně, pro veřejná místa se počítá s femtobuňkami o vyšší kapacitě.

Z hlediska uživatele mobilního telefonu fungují všechny služby obvyklým způsobem (hlasová služba, přesměrování hovorů, SMS, MMS, internet). Při vytáčení telefonních čísel i přijímání hovorů jsou používány standardní vlastnosti a komunikační procedury mobilní sítě, ovšem vzhledem k lepšímu signálu jsou datové služby rychlejší a hlasový signál je významně kvalitnější.

Z technického hlediska je rozdíl v tom, že data z femtobuňky jsou do sítě mobilního operátora přenášena pomocí vysokorychlostních pevných linek. Ochrana dat při komunikace mezi femcellem a operátorem je na vysoké úrovni zabezpečena kódováním signálu, podobně jako při běžném telefonování z mobilního přístroje.

Žádné komentáře:

Okomentovat