středa 10. června 2009

Femtobuňka a tísňové volání


Při běžném provozu je hlavím přínosem femtobuněk především kvalita a propustnost datové i hlasové mobilní komunikace. Femtobuňky však mohou sehrát svou důležitou úlohu i v krizových situacích, protože jejich prostřednictvím můžeme zavolat na tísňovou linku.

Systémy tísňového volání záchranné služby a policie jsou provozovány ve všech vyspělých státech světa. Česká republika upravuje provoz tísňového volání celou řadou předpisů (zdroj). Tísňová čísla se v jednotlivých zemích mohou lišit, ale standardizace již velmi pokročila. Všeobecně známým faktem je například existence linky 112, tedy jednotného evropského čísla pro tísňová volání. Na provoz tísňových hovorů z mobilních telefonů se vztahují zejména následující podmínky:

Tísňová volání mají přednost před běžnými hovory. Nemá-li základnová stanice volnou kapacitu, ukončí běžné hovory či datové přenosy, aby potřebnou kapacitu uvolnila.

Tísňové volání musí být spojeno přes libovolného mobilního operátora. Není-li signál „vlastního“ operátora v daném místě dostupný, je tísňové volání automaticky uskutečněno přes jakoukoliv dostupnou mobilní síť. (při volání na evropskou linku tísňového volání 112 nepotřebujete ani SIM kartu, tj dovoláte se i z mobilu ve kterém není SIM karta vložena. Nesmíte ale zapomenout na to, že bez SIM karty se vám nelze dovolat zpět.)

Tísňová volání jsou zdarma. Dovoláte se tedy i z mobilního telefonu, který je jinak zablokovaný operátorem z důvodu nedostatečného kreditu či neuhrazení faktury za služby.

Princip teritoriálního odbavování tísňových hovorů. V České republice existuje 14 center TCTV (Telefonické centrum tísňových volání), na která jsou směrována tísňová volání na linku 112. Ve většině krajů jsou do těchto TCTV směřována i volání na číslo 150. Operační střediska jednotlivých zdravotnických záchranných služeb (linka 155) a Policie ČR (linka 158) jsou také řešena na teritoriálním principu včetně směrování tísňových volání.

Tísňové volání automaticky hlásí polohu volajícího. Technologie TCTV umožňuje identifikovat nejen telefonní číslo a adresu pevné telefonní stanice a jejího majitele, ale i polohu mobilního telefonu. Všechny tyto ukazatele jsou operátorům tísňových linek zobrazovány na digitálních mapách a mohou být konfrontovány s ohlášenou mimořádnou událostí.

Sankce při zneužití linky tísňového volání.


Tísňová volání při výpadku dodávky elektrické energie

Při výpadku elektřiny lze tísňové volání uskutečnit jak z mobilního telefonu (pokud nedojde k úplnému vybití přístroje za hranici kdy zařízení nezvládne ani tísňové volání), tak i z „obyčejné“ pevné linky. Běžné pevné telefony pro svůj provoz nepotřebují místní zdroj elektrické energie, elektřinou jsou zásobovány prostřednictvím telefonních ústředen a ty disponují záložními zdroji energie.

Služby širokopásmového připojení k internetu (pomocí kabelových DSL modemů) vyžadují dodávku elektrické energie pro chod potřebných zařízení. Záložní zdroje UPS jsou sice běžně v prodeji, ale vybavenost není vysoká, zejména u domácností. Dojde-li k výpadku elektrického proudu, nemůžeme s femtobuňkami počítat. Při výpadku elektrické sítě se mobilní telefon přihlásí veřejné „venkovní“ základnové stanici mobilního operátora, přes kterou se tísňové volání uskuteční. Jak bylo zmíněno výše, tísňová volání jsou odbavována přednostně a přes libovolnou síť mobilního operátora.

Kompatibilita femtobuněk s provozem tísňového volání

Femtobuňky se v České republice dosud neprodávají, i tak ale můžeme na základě známých skutečností sestavit z otevřených zdrojů jakousi tabulku kompatibility femtobuněk se zásadami tísňového volání.

Požadavek na tísňové voláníFemtobuňka

Upřesnění

Priorita tísňového voláníSplňujeJde o nastavení vyžadované telekomunikačními standardy, femtobuňky prodávané v USA a Japonsku tuto funkci mají.
Spojení přes libovolnou síťSplňujeJde o nastavení vyžadované telekomunikačními standardy, femtobuňky prodávané v USA a Japonsku tuto funkci mají.
Tísňové volání zdarmaSplňujeJde o nastavení vyžadované telekomunikačními standardy. Femtobuňky jsou ve zkušebním provozu ve vybraných německých a španělských městech. V rámci EU budou femtobuňky pravděpodobně podporovat volání bez SIM karty na číslo 112.
Teritoriální odbaveníSplňujeNa základě adresy majitele femtobuňky (je navázána na pevnou linku a DSL modem či na jiný bod širokopásmového připojení). Femtobuňky budou možná povinně vybaveny GPS modulem (1).
Hlášení polohy volajícíhoSplňujeNa základě adresy majitele femtobuňky (je navázána na pevnou linku a DSL modem či na jiný bod širokopásmového připojení). Femtobuňky budou možná povinně vybaveny GPS modulem (1).
Funkčnost při výpadku elektrické energieNesplňujeMobilní telefon k tísňovému volání použije „venkovní“ základnovou stanici libovolného operátora. Teoreticky lze použít i jakoukoli funkční femtobuňku v dosahu.

(1) Vzniká zde ale určité riziko z neohlášeného přesunu femtobuňky – například z kanceláře domů, po přestěhování, někdo si vezme femtobuňku na chalupu, apod. V USA jsou femtobuňky Sprint AIRAVE (zdroj) vybaveny GPS čipem, který femtobuňku zablokuje při neoprávněném přesunu z pozice, uložené v databázi operátora. Tuto pozici lze po dohodě s operátorem změnit, takže zákazníci se mohou se svojí femtobuňkou i přestěhovat. Do budoucna by mohli operátoři nabízet i „mobilní“ femtobuňky, keré by ovšem musely být vybaveny zařízením GPS. Následná lokalizace tísňových volání je v takovém případě technicky řešitelná, protože systém TCTV je vybudován tak, aby do něj bylo možné zařadit upravené femtobuňky, stejně jako další podobné služby (např. automatické tísňové volání automobilů při nehodě: eCALL).


Shrnutí

Při tísňových voláních přinášejí femtobuňky celou řadu výhod: adresa volajícího je určena mnohem přesněji než při mobilním hovoru přes veřejné základnové stanice. Protože je v databázi operátora uvedena přesná adresa majitele femtobuňky, doba dojezdu zásahové jednotky se obvykle zkrátí. Kvalita hovoru je při použití femtobuňky vyšší než u běného mobilního hovoru, což umožňuje efektivnější komunikaci mezi volajícím a operátorem tísňové linky. Pokud femtobuňka nefunguje z důvodu výpadku elektrické energie, je tísňové volání z mobilu uskutečněno v přednostním režimu přes libovolnou dostupnou síť.

Žádné komentáře:

Okomentovat