pátek 5. června 2009

Co je to Femtobuňka?


Femtobuňka je domácí vysílač/přijímač mobilního signálu, určený ke zlepšení kvality mobilního signálu uvnitř budov, v domácnosti nebo v kanceláři. Propojení femtobuněk do síě mobilního operátora probíhá přes internet.


Femtobuňky, základní informace
Femtobuňky (femtocelly, femcelly) jsou malé, plně funkční základnové stanice pro vysílání a příjem mobilního signálu. Jsou určeny pro domácí využití, mají tedy relativně slabý dosah (výkon vysílače), který bývá dimenzován na pokrytí bytu, domku, suterénní restaurace, nebo kancelářských a dalších prostor. Do sítě mobilního operátora jsou femtobuňky připojeny po internetu, pomocí širokopásmových DSL zařízení. Kromě kvalitního „místního“ pokrytí mobilním signálem nabízejí femtobuňky i možnost finančních úspor: vzhledem k nižším investičním nákladům na straně operátora by mobilní volání přes vlastní femtobuňku mohlo být levnější než při využití veřejné (venkovní) sítě.

Technologie femtobuněk kombinuje výhody mobilních sítí a pevných linek. Femtobuňky zlepšují kvalitu i kapacitu mobilního signálu uvnitř budov, a to pro hlasové i datové služby. Typickým místem využití mohou být historické budovy, kde vzhledem k tloušťce zdí bývá mobilní signál nekvalitní i ve městě. Další, na první pohled nenápadnou výhodou femtobuněk je, že kvalitní signál prodlužuje výdrž baterií mobilních telefonů ve všech typech režimů, tj. pro hovory, datové přenosy i pohotovostní režim.

Podle očekávaného využití mohou být femtobuňky nastaveny tak, aby je mohl k telefonování využít každý kdo je v dosahu vysílače (např. v restauraci), nebo lze femtobuňku uzavřít a umožnit přístup jen vybraným přístrojům – na základě seznamu povolených telefonních čísel (tzv. white-list).

Femtobuňky používají licencované frekvence a proto jejich provozovatelem vždy musí být mobilní operátor (u nás tedy O2, T-mobile, Vodafone nebo U:fon). To zároveň znamená, že mobilní telefony spolupracují jen s femtobuňkami „svého“ operátora. Použití femtobuněk v domácnosti zřejmě dále zvýší tlak na přechod celé rodiny k jednomu operátorovi.

Pokud jde o vnější vzhled, femtobuňky vypadají podobně jako DSL modemy vybavené WiFi. S největší pravděpodobností budou femtobuňky podporovat všechny tři funkce: DSL, WiFi a mobilní komunikaci (případně i IP TV). Intenzita vyzařovaného signálu je u femtobuněk velmi malá, nižší než u tzv. bezšňůrových telefonů či WiFi.

Název - femtobuňka (anglicky femtocell) je složen ze dvou částí: předpona femto pochází z dánského či norského femten - patnáct. V mezinárodní soustavě jednotek SI femto představuje mocninu 10-15. Zde ovšem předpona femto nesouvisí s konkrétní mocninou, jako spíše s posloupností soustavy SI, kdy makro, mikro a piko-buňky jsou používanými názvy pro základnové stanice (BTS) různého dosahu a určení. Femtobuňka je v tomto smyslu nejmenší základnovou stanicí. Pro úplnost dodejme, že anglické cell (původně latinské cellula - buňka) zde označuje celulární technologii - princip na kterém pracují mobilní sítě. Operátoři rozdělují pokrývané území na oblasti (buňky) kde pro sousedící oblasti jsou používány odlišné frekvence signálu, tak aby nedocházelo k interferencím - promíchávání hovorů. Naopak, v buňkách které spolu přímo nesousedí se frekvence mohou opakovat, což je výhodou či spíše podstatou celulární technologie: dostupných frekvencí je omezený počet.

Žádné komentáře:

Okomentovat